Siteler-tv-logo-reklam

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri

Yılın Doktoru Ödüllerinde, Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Finalistlerinden Prof. Dr. Osman DEMİRHAN kimdir.

Prof.Dr. OSMAN DEMİRHAN

EğitimBilgileri

PostDoktora,UniversiteitAntwerpen-Universitair CentrumAntwerpen,GeliboluPiriReisMeslekYüksekokulu, MolekülerGenetik,Belçika 1994 -DevamEdiyor PostDoktora,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,SitogenetikGenetik,Türkiye 1990 -DevamEdiyor Doktora,ÇukurovaÜniversitesi,SağlıkBilimleriEnstitüsü,TıbbiBiyolojiVeGenetik,Türkiye 1988 -1991 YüksekLisans,ÇukurovaÜniversitesi,SağlıkBilimleriEnstitüsü,TıbbiBiyolojiVeGenetik,Türkiye 1984 -1987 Lisans,Hacet epeÜniversitesi,FenFakültesi,Biyoloji,Türkiye 1977 -1982

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri

Yaptığı Tezler Doktora,SıtmaVektörüAnopheles sacharoviFavre’deKonakTercihi,ÇukurovaÜniversitesi,TemelTıp,TıbbiBiyoloji, 1991 YüksekLisans,Konakcı çeşitininAnopheles sacharoviFavre’ninyumurta verimive ömür uzunluğuna etkisi,Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,1987

Araştırma Alanları

Tıp,SağlıkBilimleri,TemelTıpBilimleri,TıbbiBiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr.,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,1999 -DevamEdiyor Yrd.Doç.Dr.,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,1992 -DevamEdiyor Doktor,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,1991 -DevamEdiyor AraştırmaGörevlisi,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,1987 -DevamEdiyor Diğer,Hacet epeÜniversitesi,FenFakültesi,Biyoloji,1986 -DevamEdiyor Prof.Dr.,ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TemelTıp,1983 –DevamEdiyor

Akademik İdariDeneyim

ÇukurovaÜniversitesi,Tıp Fakültesi,TemelTıp,1983 -DevamEdiyor ÇukurovaÜniversitesi,2014 -2019 ÇukurovaÜniversitesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,2004 -2019 ÇukurovaÜniversitesi,TıbbiBiyolojiVeGenetik,2006 -2009ÇukurovaÜniversitesi,Ç.Ü.GenVe Embriyo Mühendisliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdür, 2000 -2008 ÇukurovaÜniversitesi, 2002 -2005 ÇukurovaÜniversitesi, 1998 -2003

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri

Yönetilen Tezler

DEMİRHANO.,GirişimselKardiyakRadyolojikİşlemlerinİnsanKromozomlariÜzerineGenotoksikEtkisi.,YüksekLisans, N.Çetinel(Öğrenci),2017 DEMİRHANO.,AkutLenfoblastikLösemiliÇocuklardaVEGF-A,MMP-2,MMP-9,TIMP-1 veTIMP-2GenlerininEkspresyon veMetilasyonDüzeylerindekiDeğişikliklerinİncelenmesi,Doktora,N.İnandıklıoğlu(Öğrenci),2014 DEMİRHANO.,900-1800MhzRadyofrekansElektromanyetikAlanin(Rf-Ema) İnsanFetalHücreKültürlerinde KromozomlarÜzerineEtkileri.,YüksekLisans, İ.Nur(Öğrenci),2014 DEMİRHANO., İnvaziv OlmayanDüşükMalignitePotansiyel iMesaneTümörleriyle, İnvazivYüksekMaligniteDereceli TümörlerinGenetikAçıdanFarklılıkları,TıptaUzmanlık,D.Abat(Öğrenci),2011 DEMİRHANO.,Sağlıker SendromluHastalarınSitogenetikAnalizleriveKalsiyumaDuyarlıReseptörGeni2.ve 3.Ekzon DizilerininBelirlenmesi,Doktora,E.Tunç(Öğrenci),2011 DEMİRHANO.,FrajilSendromuÖnTanısıAlanÇocuklarda SitogenetikDeğişiklikler ve FMR1GeniTrinükleotidTekrar SayılarınınAraştırılması,YüksekLisans,O.Özer(Öğrenci),2010 DEMİRHANO.,NöroblastomaHastalarındaKromozomDüzensizlikleri,MYCNveAURKAGenDeğişikliklerinin İncelenmesi,YüksekLisans,N.İnandıklıoğlu(Öğrenci),2010 DEMİRHANO.,Akciğer kanserlihastalarda gözlenenkromozomaldüzensizlikler ile hücre ölümreseptörü-4 genindeki polimorfizmlerinincelenmesi,Doktora,D.Taştemir(Öğrenci),2008 DEMİRHANO., İlkTrimester SpontanDüşüklerde Fetal,MaternalvePaternalSitogenetikİncelemeler.,YüksekLisans, E.Tunç(Öğrenci),2005 DEMİRHANO.,Nöropsikiyatrikve ZekaÖzürlüHastalarınSitogenetikİncelenmesi,YüksekLisans,D.TAŞTEMİR(Öğrenci), 2002

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I.Cytogenetic status of patients with congenitalmalformations or suspected chromosomal abnormalities in Turkey: a comprehensive cytogenetic survey of 11,420 patients DEMİRHANO.,TuncE. CHROMOSOMA,2022 (SCI-Expanded)

 1. Modifications of the locomotor systemin habitual y quadrupedal humans TardieuC.,DEMİRHANO.,AkbalE.,OzgozenL.,BİÇERÖ.S. ,DelapreA.,Cornet eR.,HerrelA. JOURNALOFANATOMY,2022 (SCI-Expanded)

III. STRIKING NOVEL MULTI-MISMUTATIONS ON GNAS1, FGF23 AND FGFR3 GENES IN CKDWITH SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM(SH) AND SAGLIKER SYNDROME (SS): A COMBINATION OF BONE DISPLASIAS, CKD, SH Saglıker Y.,DemirhanO.,ArslanA.,AkbalE.,ErgunS.,BayraktarR.,SaglıkerH.S. ,GunesacarR.,OzkaynakS.P. , PaylarN.,etal. NEPHROLOGY, cilt.24, ss.41,2019 (SCI-Expanded)

 1. Fp472 strıkıng NovelMultı-Mısmutatıons On Gnas1, Fgf23 And Fgfr3 Genes In CkdWıth Secondary Hyperparathyroıdısm(Sh). Saglıker Syndrome (Ss). Ss Is A Combınatıon -Compulsıon Of Bone Dısplasıas-Heredıtary Osteodystrophıes And Sh And Ckd sağlıker y.,DEMİRHANO.,ARSLANA. NephrologyDialysisTransplantation, cilt.34,2019 (SCI-Expanded)
 2. Alteration of Peripheral Blood T-cel Subsets in Patients with Cardiovascular Disease; Exposure to Ionizing Radiation (X-rays) and ContrastMedium

Prof. Dr. Osman DEMİRHAN hocamızın çok daha fazla makalelerini https://avesis.cu.edu.tr/osdemir adresinden görebilirsiniz.

 

ÖDÜLLER

 • Aralık 2019İnsanda Dört Ayak Üzerinde Yürümenin Bilinmeyen Genetik Alt Yapısının Aydınlatılması.

DOKTORCLUB AWARDS 2019, Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri – Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

 • Ekim 20162016 Yılı Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü
 • Nisan 2016Chromosomal analyses of 1510 couples who have experienced recurrent spontaneous abortions has been shortlisted as one of the four papers under consideration for the 2016

Robert G. Edwards Prize Paper Award

 • Ekim 2010The genotoxic effect of nicotine on chromosomes of human fetal cells: the first report described as an important study.

TUBİTAK

 • Haziran 2009TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Ocak 2009bilimsel yayın teşvik

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Nisan 2008Uluslararası Bilimsel Yayın Başarı Onur Ödülü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2006Yılı En Çok Uluslar Arası Yayın Yapan Öğretim Üyesi Başarı Ödülü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Haziran 2004TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Mayıs 2004Yurt Dışı Bilimsel Yayın Özel Ödülü

Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

 • Nisan 2004Poster Ödülü
 1. Ulusal Genetik ve Prenatal Tanı Kongresi
 • Eylül 2003Yurtdışı En fazla Yayın Ödülü,

Ç.Ü. Rektörlüğü,

 • Haziran 2003TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Aralık 2000Bilimsel Yayın Teşvik

TUBİTAK

 • Haziran 2000TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TÜBİTAK

 • Mart 2000Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Haziran 1998 YAYIN

Ç.Ü. Rektörlüğü,

 • Şubat 1998Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Mart 1996Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Haziran 1995TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TÜBİTAK

 • Haziran 1994TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

Başarıları saymakla bilmeyen DEMİRHAN hocamızın diğer bilgilerine Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sisteminden bakabilirisiniz.

Bir cevap yazın