Siteler-tv-logo-reklam

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Finalistleri ödüllerine kavuştu.

Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru olarak Prof. Dr. Osman Demirhan seçildi.

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

Prof. Dr. Osman Demirhan Kimdir.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Universiteit Antwerpen – Universitair Centrum Antwerpen, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Moleküler Genetik, Belçika 1994 -Devam Ediyor

Doktora, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sitogenetik Genetik, Türkiye 1990 -Devam Ediyor

Doktora, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, Türkiye 1988 -1991 Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, Türkiye 1984 -1987 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1977 -1982

Yaptığı Tezler

Doktora, Sıtma Vektörü Anopheles sacharovi Favre’de Konak Tercihi, Çukurova Üniversitesi, Temel Tıp, Tıbbi Biyoloji, 1991 Yüksek Lisans, Konakcı çeşitinin Anopheles sacharovi Favre’nin yumurta verimi ve ömür uzunluğuna etkisi, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 1987

 

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji

 

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 1999 -Devam Ediyor

Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 1992 – Devam Ediyor

Doktor, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 1991 – Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 1987 – Devam Ediyor

Diğer, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1986 – Devam Ediyor

Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp, 1983 – Devam Ediyor

 

Akademik İdari Deneyim

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp, 1983 – Devam Ediyor Çukurova Üniversitesi, 2014 – 2019 Çukurova Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 2004 – 2019 Çukurova Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, 2006 – 2009 Çukurova Üniversitesi, Ç.Ü. Gen Ve Embriyo Mühendisliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdür, 2000 -2008 Çukurova Üniversitesi, 2002 -2005 Çukurova Üniversitesi, 1998 – 2003

2022 Yılın Doktoru Ödülleri Finalistleri Belli oldu.

Yönetilen Tezler

DEMİRHAN, Girişimsel Kardiyak Radyolojik İşlemlerin İnsan Kromozomlari Üzerine Genotoksik Etkisi, Yüksek Lisans, N. Çetinel (Öğrenci), 2017 DEMİRHAN, Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda VEGF – A,MMP – 2, MMP-9, TIMP-1 ve TIMP-2 Genlerinin Ekspresyon ve Metilasyon Düzeylerindeki Değişikliklerin İncelenmesi, Doktora, N.İnandıklıoğlu (Öğrenci), 2014 DEMİRHAN, 900-1800 Mhz Radyofrekans Elektromanyetik Alanin (Rf-Ema) İnsan Fetal Hücre Kültürlerinde Kromozomlar Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans, İ.Nur(Öğrenci), 2014 DEMİRHAN, İnvaziv Olmayan Düşük Malignite Potansiyel iMesane Tümörleriyle, İnvaziv Yüksek Malignite Dereceli Tümörlerin Genetik Açıdan Farklılıkları, Tıpta Uzmanlık, D.Abat (Öğrenci), 2011 DEMİRHAN, Sağlıker Sendromlu Hastaların Sitogenetik Analizleri ve Kalsiyuma Duyarlı Reseptör Geni2. ve 3. Ekzon Dizilerinin Belirlenmesi, Doktora, E.Tunç (Öğrenci),2011 DEMİRHAN, Frajil Sendromu Ön Tanısı Alan Çocuklarda Sitogenetik Değişiklikler ve FMR1 GeniTrinükleotid Tekrar Sayılarının Araştırılması, Yüksek Lisans, O.Özer(Öğrenci), 2010 DEMİRHAN, Nöroblastoma Hastalarında Kromozom Düzensizlikleri, MYCN ve AURKA Gen Değişikliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, N.İnandıklıoğlu (Öğrenci),2010 DEMİRHAN, Akciğer kanserlihastalarda gözlenen kromozomal düzensizlikler ile hücre ölümreseptörü-4 genindeki polimorfizmlerinin celenmesi, Doktora, D.Taştemir (Öğrenci), 2008 DEMİRHANO., İlkTrimester Spontan Düşüklerde Fetal, Maternal ve Paternal Sitogenetik İncelemeler., YüksekLisans, E.Tunç (Öğrenci), 2005 DEMİRHANO., Nöropsikiyatrik ve Zeka Özürlü Hastaların Sitogenetik İncelenmesi, YüksekLisans, D.TAŞTEMİR (Öğrenci), 2002

 

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. Cytogenetic status of patients with congenitalmalformations or suspected chromosomal abnormalities in Turkey: a comprehensive cytogenetic survey of 11,420 patients DEMİRHANO., TuncE. CHROMOSOMA,2022 (SCI-Expanded)

 1. Modifications of the locomotor systemin habitual y quadrupedal humans TardieuC., DEMİRHANO., AkbalE., OzgozenL., BİÇERÖ.S., DelapreA., Cornet eR., HerrelA. JOURNALOFANATOMY, 2022 (SCI-Expanded)

III. STRIKING NOVEL MULTI-MISMUTATIONS ON GNAS1, FGF23 AND FGFR3 GENES IN CKDWITH SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM(SH) AND SAGLIKER SYNDROME (SS): A COMBINATION OF BONE DISPLASIAS, CKD, SH Saglıker Y., DemirhanO. ,ArslanA., AkbalE., ErgunS., BayraktarR., SaglıkerH.S., GunesacarR., Ozkaynak S.P.,  PaylarN., etal. NEPHROLOGY, cilt.24, ss.41,2019 (SCI-Expanded)

 1. Fp472 strıkıng NovelMultı-Mısmutatıons On Gnas1, Fgf23 And Fgfr3 Genes In CkdWıth Secondary Hyperparathyroıdısm(Sh). Saglıker Syndrome (Ss). Ss Is A Combınatıon -Compulsıon Of Bone Dısplasıas-Heredıtary Osteodystrophıes And Sh And Ckd sağlıker y.,DEMİRHANO.,ARSLANA. NephrologyDialysisTransplantation, cilt.34,2019 (SCI-Expanded)
 2. Alteration of Peripheral Blood T-cel Subsets in Patients with Cardiovascular Disease; Exposure to Ionizing Radiation (X-rays) and ContrastMedium

Prof. Dr. Osman DEMİRHAN hocamızın çok daha fazla makalelerini https://avesis.cu.edu.tr/osdemir adresinden görebilirsiniz.

 

ÖDÜLLER

 • Aralık 2019İnsanda Dört Ayak Üzerinde Yürümenin Bilinmeyen Genetik Alt Yapısının Aydınlatılması.

DOKTORCLUB AWARDS 2019, Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri – Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

 • Ekim 20162016 Yılı Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü
 • Nisan 2016Chromosomal analyses of 1510 couples who have experienced recurrent spontaneous abortions has been shortlisted as one of the four papers under consideration for the 2016

Robert G. Edwards Prize Paper Award

 • Ekim 2010The genotoxic effect of nicotine on chromosomes of human fetal cells: the first report described as an important study.

TUBİTAK

 • Haziran 2009TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Ocak 2009 bilimsel yayın teşvik

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Nisan 2008 Uluslararası Bilimsel Yayın Başarı Onur Ödülü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2006 Yılı En Çok Uluslar Arası Yayın Yapan Öğretim Üyesi Başarı Ödülü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Haziran 2004 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Mayıs 2004 Yurt Dışı Bilimsel Yayın Özel Ödülü

Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

 • Nisan 2004Poster Ödülü
 1. Ulusal Genetik ve Prenatal Tanı Kongresi
 • Eylül 2003 Yurtdışı En fazla Yayın Ödülü,

Ç.Ü. Rektörlüğü,

 • Haziran 2003 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 • Aralık 2000 Bilimsel Yayın Teşvik

TUBİTAK

 • Haziran 2000 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TÜBİTAK

 • Mart 2000 Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Haziran 1998 YAYIN

Ç.Ü. Rektörlüğü,

 • Şubat 1998 Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Mart 1996 Güçlendirme Vakfı Ödülü

Çukurova Üniversitesi

 • Haziran 1995TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TÜBİTAK

 • Haziran 1994 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Değerlendirme Komisyon Ödülü

TUBİTAK

 

Başarıları saymakla bitmeyen DEMİRHAN hocamızın giğer bilgilerine Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sisteminden bakabilirisiniz.

https://avesis.cu.edu.tr/osdemir

Bir cevap yazın