Siteler-tv-logo-reklam
TOMİAD Ankara'da Kuruldu/05/2023

TOMİAD (Turizm Otelcilik Mensupları ve İş Adamları Derneği) 15-05-2023 tarihinde genel merkezi Ankara’da kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğimizin amaçları, 
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak otel işletmeciliği mesleği başta olmak üzere turizm mevzuatı kapsamına giren ve girebilecek olan meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek ahlâk ve disiplinini korumak;

Bununla birlikte Türkiye’deki ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak ; İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak; Genç iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Genç iş adamlarının, toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak, turizm ve turistik tesislerin turizm gereklerine uygun gelişmesini sağlamak , bu doğrultuda üyeleri arasında ve turizmle doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişiliğe haiz kuruluş müessese ve teşekkülleri ve kişileri bir araya getirmek irtibatı ve koordinasyonu sağlamak ve üyeleri sektör içinde ve dışında temsil etmenin yanı sıra, Turizm sektöründe görev yapan emekçi insanların haklarını savunmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Sektöre emek veren çalışma arkadaşlarımızın yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Çalışanlar arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, kuruluş ilkelerimizin esas sebepleridir.

Turizmin, bütün fonksiyonları ile ülke yararına gelişmesini sağlamayı misyon edinen derneğimiz;

Turizm alanında işletmeci ve yöneticilerin çağdaş gelişmelerden haberdar edilmeleri ve yetiştirilmeleri için idari ve teknik sahalarda etkili bir eğitim sistemi geliştirmek, kurslar, seminerler, paneller, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek veya bu konularla uğraşan kuruluşlarla işbirliği yaparak bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alandaki çalışmalarını olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirip araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmeyi hedeflemekle birlikte,

Turizm endüstrisi kapsamına giren konularda mevcut ve çıkarılacak kanun ve yönetmelikleri geliştirmek için öneriler hazırlamayı ve bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi, bu çerçevede verilecek görevleri yerine getirmeyi sektör adına vazife edinmiştir. Şeklinde ifade edildi.

TOMİAD Ankara'da Kuruldu

TOMİAD Ankara’da Kuruldu

Turizm Otelcilik Mensupları ve İş Adamları Derneği (TOMİAD) Ankara’da Kuruldu.

SİTELER TV TÜRKİYENİN EN ÇOK İZLENEN İP TELEVİZYONU

İNTERNET MARKETİM TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLATFORMU

STÜDYO AŞK PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIK

Bir cevap yazın