Siteler-tv-logo-reklam
TEMMUZ DA TÜM YAZAR KASALAR DEĞİŞECEK Mİ_Siteler TV

MALİYE BAKANLIĞININ YAYINLADIĞI 557 NOLU KANUN MADDESİYLE  1 TEMMUZ DA TÜM YAZAR KASALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Haziran ayının sonlarına yaklaşmışken bütün esnafların düşündüğü 1 Temmuz da yazar  kasalar değişerek yeni nesil yazar kasa almak zorunda mı kalacağız sorusu kafaları karıştırmaya devam ederken haber merkezimiz sizler için doğrusunu araştırdı.

TEMMUZ DA TÜM YAZAR KASALAR DEĞİŞECEK Mİ_Siteler TV

 

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) de Mevcut EN ÖKC’lerin YN ÖKC’lere geçiş zorunluluğu başlığı altında tüm detaylar verilmiştir.

MADDE 4-

(1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri

No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec-

buriyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 30/9/2017 tarihli ve

30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kim-

selere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende tes-

limde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları

mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları EN ÖKC’lerin, mali ha-

fızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değişti-

rilmesi zorunludur. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN

ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.

Satılık Varlıklar .com Türkiye'nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.
Satılık Varlıklar .com Türkiye’nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.

(2) Birinci fıkra kapsamında satın alınan YN ÖKC’lerin, 1/7/2024 tarihini geçmemek

şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut

EN ÖKC’lerin de aynı süre içerisinde 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kul-

lanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya

ayrılması gerekmektedir.

(3) Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tuta-

nağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya

ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

YN ÖKC’lerde banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulaması kullanılması

zorunluluğu

TEMMUZ DA TÜM YAZAR KASALAR DEĞİŞECEK Mİ_Siteler TV

MADDE 5-

(1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

  1. a) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren

en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması ya-

parak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek

zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya

başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka

veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka

kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da

ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracı-

lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli

YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bu-

lunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme

taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

  1. b) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden iti-

baren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaş-

ması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra ban-

ka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

Satılık Varlıklar .com Türkiye'nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.
Satılık Varlıklar .com Türkiye’nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kul-

lanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir

banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve

EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul

etmek zorundadırlar.

3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC

kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da

ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracı-

lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar

bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden

az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları

ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir

TEMMUZ DA TÜM YAZAR KASALAR DEĞİŞECEK Mİ_Siteler TV

Yukarıdaki maddelerden de anlaşıldığı gibi Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz(yazar kasa) olanlar, cihaz satanların oyunlarına gelmemeleri gerekiyor.
Gelir idaresi Başkanlığı web sitesinden uyumlu cihazların listesini bulabilirsiniz. https://ynokc.gib.gov.tr/Home/OnayAlanFirmalar/1003 adresinden  cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Burada en önemli ve herkesin gözünden kaçırdığı nokta ise cihazlarınız uyumlu dahi olsa, bankaların bir tanesinde firmanıza ait ticari hesap açtırma zorunluluğu vardır. Maliye Bakanlığı görevlilerinin açıklamasında bir müşteri geldiğinde parayı hesaptan göndereceğim dediğinde hesap numaram yok diyemeyecekler, para bu hesaba gönderilecek, kredi kartı için pos kullanma zorunluluğu ve pos cihazı özellikli ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu yoktur denildi.
Yapılması gerekenler kısaca şöyle cihazınız yeni nesil internet üzerinden bilgi gönderme özelliği ve bankada ticari bir hesabınız yoksa bunları temin etmek, eğer bunlar var ise cihaz satan firmaların yalanlarına kanarak gereksiz yere cihaz almayın.

Haber: Siteler TV Haber Merkezi

Satılık Varlıklar .com Türkiye'nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.
Satılık Varlıklar .com Türkiye’nin yeni Reklam İlan Sitesi. Satılık Araba, Satılık Ev, Kiralık Ev, Kiralık araç, Sahibinden satılık, Sahibinden Kiralık.

BODRUM BELEDİYESİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ 06/2023 SİTELER TV TÜRKİYENİN EN ÇOK İZLENEN İP TELEVİZYONU

BODRUM BELEDİYESİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ 06/2023 İNTERNET MARKETİM TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLATFORMU

MURAT YILMAZ KURT KİMDİR? ...2014 STÜDYO AŞK PROFESYONEL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Karapürçek GazetesiKARAPÜRÇEK GAZETESİ

Bir yanıt yazın