Siteler-tv-logo-reklam

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, “Hızla gelişen yeni dijital teknolojiler ile birlikte iş yapış şekilleri de değişiyor. Elektrik elektronik teknisyenleri olarak iş ortamlarında rekabetçi kalabilmemiz için dijital dönüşüme hızla entegre olmak zorundayız.” dedi.

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) ile Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) işbirliği içerisinde düzenlenen elektrik teknisyenlerinin şirketle entegrasyon sorunları ile mevzuat uygulamalarının ve sahada çalışan elektrik teknisyenlerinin iş akışı içerisinde çalışma süreçlerini olumsuz etkileyen konuların görüşüldüğü toplantıda; iş ve işlemlerin daha basit ve hızlı bir şekilde uygulanabilir olabilmesine ışık tutacak çözüm önerileri ele alındı.

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk’ün ev sahipliğinde ANKESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Enerjisa Başkent EDAŞ Yeni Bağlantı Takım Yöneticisi Osman Akkaya ve beraberindeki uzmanlar ile Başkent EDAŞ Dağıtım Bölgesi’nde yer alan iller kapsamında Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Çankırı Müdürlüklerinden bağlantı ve müşteri operasyonlarında görevli yönetici; uzman ve mühendisler, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak illerinden elektrik ve elektronik esnaf odalarının başkan ve yöneticileri ile birçok sektör temsilcisi katıldı. Toplantıda ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de hazır bulundu.

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİ DE DEĞİŞİYOR

TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, yaptığı konuşmada; “Gelişen bir toplumda yaşamaktayız. Dijitalleşme ile birçok yenilik ve gelişme hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Her geçen gün gelişen teknoloji ile iş hayatımız da önemli ölçüde gelişim göstermektedir. Dijital dönüşüm ile birlikte iş yapış şekilleri de değişti. Bu anlamda elektrik elektronik teknisyenleri olarak bizler de sektör olarak sürekli gelişen ve değişen şartlara göre kendimizi yenilemek, girişimci, nitelikli ve kaliteli iş yapmak, çalıştığımız kurumlarla entegre olmak, rekabetçi kalabilmek ve dijital dönüşümün gerektirdiği yeni yetkinliklerin kavranması, uygulama performansının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında dinamik olmak zorundayız.

Aslantürk: Dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere sahip olmalıyız

Paydaşları olarak etkileşim halinde olduğumuz Başkent EDAŞ ile iş yapan üyelerimiz elektrik elektronik teknisyeni esnaf ve sanatkar meslektaşlarımızın temsilcileri ile Başkent EDAŞ arasında bilgi alışverişi yaparak yeni bilgileri sorgulamak, önceden alınmış kararların ve uygulamaların eksikliklerini gidermek ve var olan sorunlara karşı yeni bazı kararların ve yaklaşımların, çözüm yollarının elde edilmesine katkı sağlamak, dijital uygulamaları verimli hale getirmek ve zaman kaybını önlemek adına uygun bir etkileşim içerisinde bir araya gelerek güçlü bir işbirliği sağlanan bugünkü toplantı sürecini son derece olumlu ve yararlı görüyorum.

İşbirliği ve karşılıklı diyalog anlayışı içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katılımları ve çözüm odaklı yaklaşımları ile önemli katkı sağlayan, hedeflerinin sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sağlamak olduğunu ve bunun için gayretle çalıştıklarını bildiğimiz Başkent EDAŞ bağlantı ve müşteri birimlerinin yetkililerine, odalarımızın değerli başkanlarına ve yöneticilerine, sektörümüzün temsilcilerine şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Elektrik ve Elektronik Teknisyenlerinin karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için yapıcı bir diyalog ve işbirliği içerisinde bir araya gelmenin önemine vurgu yapan ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de konunun tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştirilen toplantının, sorunlara ve dijitalleşme ile birlikte gelen yeni uygulamalarda yaşanan sıkıntılara ışık tutacak nitelikte örnek bir çalışma teşkil ettiğini belirterek, bir araya gelmenin, sorgulamanın, gerekçe üretmenin ve ortak aklı kullanarak sorunları çözmenin öneminden bahsetti. Federasyon başkanı Yusuf Aslantürk’e de sorunları zihinlerde diri tuttuğu ve ilgili paydaşlarla bu tür toplantılar düzenlediği ve katılımcılara da konuları açık yüreklilikle tartıştıkları için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bir cevap yazın