whatsapp toplu mesaj
Maltepe Escort pendik escort alanya escort

Anasayfa > Sağlık > ?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

17.02.2018 Cts, 6:06

Manisa’da, bbrek yetmezli?i nedeniyle tedavi gren iki o?lundan birine bbre?ini verecek olan baba, sevin ve hzn bir arada ya??yor.

Manisa’n?n Yunusemre ilesinde ya?ayan 7 ki?ilik Afgan Rahmat? Ailesi, bbrek yetmezli?i ile mcadele ediyor.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

ANNE VE O?ULLARI HAFTADA 3 GN D?YAL?ZE G?R?YOR

?ran’dan Trkiye’ye 2.5 y?l nce gelen aileden anne Naz?feh, o?ullar? Rahman (27) veJavad Rahmat? (25), haftan?n 3 gn diyalize giriyor. Zor ko?ullar alt?nda ya?amaya al??an ailenin sadece byk o?lu Muhammed Reza al???p, evi geindiriyor. Ailenin Trke konu?abilen k?z?Mercan Rahmat? (18), ailesinin ya?ad?klar?n? anlatt?.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

“DOKTORLAR TRK?YE’YE GNDERD?”

A?abeyleri Rahman, Javad ve annesi Naz?feh’in bbrek yetmezli?i ilemcadele ettiklerini syleyen Mercan, “Biz ?ran’dan Trkiye’ye geldik. A?abeyim Rahman 4 y?ld?r, di?er a?abeyim Javad 2 y?ld?r, annem ise yakla??k 2.5 y?ld?r diyalize giriyor. ?ran’da 3’ de diyalize her girdiklerinde devlet bizden 250 lira al?yordu, diyalizi kar??lam?yordu. Doktorlar bize Trkiye’ye gitmemizi nerdi. Raporlar?nda yzde 90 engelli yaz?yor.” dedi.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

DURUMU DAHA A?IR OLAN O?LUNA BBRE??N? VERECEK

Rahman Rahmat?’n?n durumunun daha a??r oldu?unu dile getiren Mercan, babas? Abdulgani Rahmat?’n?n a?abeyine bbre?ini verece?ini syledi. Mercan Rahmat?, “Manisa’ya geldi?imizde bbrek nakli iin ara?t?rmaya ba?lad?k. Babam, a?abeyim Rahman’a bbre?ini verecek. Gereken tahliller yap?ld?. ?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde nakil iin gn verilecek. Babam?n bbre?inin uyumlu oldu?u sylendi. Son tetkiklerden sonra nakil olacak” diye konu?tu.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

ANNE BBREK NAKL?N? ?STEMED?

Annesinin ve di?er a?abeyi Javad’?n da bbrek nakli olmas? gerekti?ini ancak annesinin istemedi?ini dile getiren Mercan Rahmat?, “Annem, a?abeyim Rahman’a k?yamad?. O yzden o istemedi. Annem ve a?abeylerim haftada 3 gn diyalize giriyor. Gnde 4 saat diyalizde kal?yorlar.” dedi.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

“O?LUM ?Y? OLSUN, O BANA YETER”

Sadece bir o?luna bbre?ini verebilen, e?i ve di?er o?lunu kurtaramad??? iin zgn oldu?unu syleyen baba Abdulgani Rahmat? “O?luma yapabildi?im en az ?ey bu. Sonuta o?lumdur. Tek bbre?iyle ya?aman?n benim iin bir sorunu yok. O?lum iyi olsun, o bana yeter. Ben di?er bbre?imi de di?er o?luma vermek istiyorum. Doktorlar kabul etse verirdim. Ama biliyorum ki kabul etmeyecekler” ifadelerini kulland?.

Baba Rahmat?, “Btn aile ok zor durumda kald?k. Herkesten yard?m istiyoruz. E?er mmknse bize yard?m etsinler. E?im ve di?er o?lumun da diyalizden kurtulup bbrek nakli olmas?n? isterim” diye konu?tu.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKL?YORLAR

Babas?n?n bbre?iyle ikinci bir hayata kavu?acak olan Rahman Rahmat? ise 4 y?ld?r diyalize girdi?ini belirterek, nakille hastal???ndan kurtulaca?? iin ok mutlu oldu?unu syledi. Hastal?klar?ndan dolay? iki a?abeyinin al??amad???n?, ?ran’da terzi olan babas?n?n da i? bulamad???n? anlatan Mercan Rahmat?, sadece en byk a?abeyi Muhammed Reza Rahmat?’n?n al??arak, aileyi geindirmeye al??t???n? syledi. Zor ?artlar alt?nda ya?ad?klar?n? dile getiren Mercan Rahmat?, hay?rseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

?ki o?lu da bbrek hastas? olan baban?n zor seimi

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu yazıya yorum yapmak için yetkiniz yok.
ankara bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort antalya bayan escort mersin bayan escort mersin escort bayan ankara escort bayan eskişehir escort bayan adana escort bayan malatya escort