whatsapp toplu mesaj
Maltepe Escort pendik escort alanya escort

Anasayfa > Sağlık > 8 y?l diyalizle ya?ad?, nakille hayata tutundu

17.02.2018 Cts, 6:06

Diyabet nedeniyle lise a??ndayken bbrekleri iflas eden ve kadavradan ba???lanan bbrekle yeniden hayata tutunan Fevzi ?lhan, organ ba????n?n nemini anlatt?.

Lise a??nda tan??t??? diyabet nedeniyle bbrekleri iflas eden ve yakla??k 8 y?l boyunca diyalizle ya?ama tutunan 36 ya??ndaki Fevzi ?lhan, bbrek naklinin ard?ndan hayata drt elle sar?l?yor.

Henz 16 ya??ndayken diyabet te?hisi konulan ?lhan, belli bir sre sonra sa?l?k durumundaki de?i?iklikler nedeniyle doktora ba?vurdu.

Tetkiklerinde diyabetin etkisiyle bbreklerinin iflas etti?i tespit edilen ?lhan, o gnden sonra hayatta kalmak iin gnnn 4 saatini diyaliz makinesine ba?l? geirmeye ba?lad?.

8 YIL BBREK BEKLED?

?lhan, nakil listesine de yaz?larak, 8 y?l boyunca mutlu haberin gelece?i gn sab?rla bekledi. Yakla??k 9 ay nce Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde kadavra donrden nakille hayata tutunan ?lhan, sa?l???na kavu?man?n mutlulu?unu ya??yor.

8 y?l diyalizle ya?ad?, nakille hayata tutundu V?DEO

“B?R BBREK DEMEK, B?R CAN DEMEK”

Ya?ad?klar?n? AA muhabirine anlatan Fevzi ?lhan, 16 ya??nda te?hisi konulan rahats?zl???n?n ard?ndan 23 ya??nda da diyaliz tedavisine ba?land???n? syledi.

Daha sonra kendisine kadavradan organ bulundu?unu belirten ?lhan, “8,5 ay nce nakil oldum. O bbre?i veren insanlardan Allah raz? olsun. Diyalize giren arkada?lar?ma da her zaman diyorum. ?n?allah bekleyen herkese nasip olur. Baz? ?eylerde gerekten bilinsiziz. Bir bbrek demek, bir can demek. Bunu bence hi bo?lamaya gerek yok. ?nsanlar?n organ ba???? yapmalar?n? isterim.” diye konu?tu.

8 y?l diyalizle ya?ad?, nakille hayata tutundu

“?EKER OK ZOR B?R HASTALIK”

?lhan, diyalize girdi?i zaman yrrken nefes alamad???n?, tedavinin ard?ndan biraz rahatlad???n? ama yine de ok bitkin oldu?unu ifade ederek, szlerini ?yle srdrd:

“O zamanlar yrmeye halim yoktu. Ama ?u anda ?krler olsun geziyorum, rahat bir ?ekilde hareket de ediyorum. Diyabetin de nne getim art?k. rne?in eskiden diyabet ok dengesiz seyrederdi. 4-5 kez lmden dndm ama ?krler olsun, ?u anda ok iyiyim. Nakil olduktan sonra daha da iyi oldum. Gzlerim daha net grmeye ba?lad?. nce bir gidip diyaliz hastalar?n? yerinde grmek laz?m. Gerekten o insanlar neler ya??yor, neler ekiyor bakmak laz?m. Benim btn sa?l?k sorunlar?m?n alt?nda yatan sebep diyabet. Dedemde vard? diyabet, bende de grld. Uzun y?llar diyabetle u?ra??rken, sonra bbre?imin tamamen bitti?ini ?rendim. 4 ya??nda annemi kaybettim, nakil oldum sevineyim derken 3 ay sonra babam? kaybettim. ?eker ok zor bir hastal?k.

“D?YABET BEN?M ??N B?R ARKADA?”

Diyabetin nne gemek ok kolay bir ?ey de?il. Hayatta bir ?eyler eksikse istedi?iniz kadar yapsan?z da nne geemiyorsunuz. Ben 20 y?ld?r diyabet hastas?y?m ve 20 y?ld?r inslin kullan?yorum. Bir insana ‘?nslin yap’ desen korkuyor yapmaya ama ben yapabiliyorum. Art?k diyabet benim iin bir arkada?.”

“ARTIK D?YABET? KABULLEND?M”

Diyabetle ya?amay? ?rendi?ini ve sa?l???n? korumak iin elinden geleni yapt???n? anlatan ?lhan, “Ben diyabeti art?k kabullendim. Diyalizi de kabullenmi?tim. Btn hocalar?mdan Allah raz? olsun. Zaten nakilden sonra hayat?m ok de?i?ti. Ben ?stanbul d???na ?kamazd?m, korkard?m. Su iemezdim. ?u anda ok mutluyum.” diyerek, organ ba????n?n nemine dikkati ekti.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu yazıya yorum yapmak için yetkiniz yok.
ankara bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort antalya bayan escort mersin bayan escort mersin escort bayan ankara escort bayan eskişehir escort bayan adana escort bayan malatya escort